top of page
Zoeken

Belastingregels voor Cryptovaluta in Nederland: Wat je moet weten


Afbeelding: Wayhomestudio 22-01-2023 Belastingaangifte en cryptovaluta Als je cryptomunten hebt, is het belangrijk om te weten hoe de overheid erover denkt, zodat je geen fouten maakt met je belastingaangifte. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de belastingdienst omdat het naleven van de regels en verplichtingen van de Belastingdienst kan helpen om fouten in je belastingaangifte te voorkomen, boetes of extra belastingen te vermijden en ervoor te zorgen dat je geen onnodige belastingen betaalt. Door op de hoogte te zijn van de vrijstellingen en uitgezonderde bedragen, kun je ervoor zorgen dat je belastingaangifte correct ingevuld wordt en naleving van de regels en verplichtingen van de Belastingdienst kan helpen om je vermogen, inclusief je cryptovaluta bezit, efficiënt te beheren. In Nederland wordt de belasting over cryptovaluta berekend in box 3. Dit betekent dat er een vaste heffingswijze gehanteerd wordt gebaseerd op het vermogen dat je hebt op 1 januari van het belastingjaar (de peildatum).


Er is een vast bedrag van jouw vermogen (jouw bezittingen min de schulden) dat vrijgesteld is van belasting, het heffingsvrij vermogen. Dit bedrag is in 2022 €50.650 en in 2023 €57.000 (voor fiscale partners is dit dubbel). Dit betekent dat als uw totale vermogen onder dit bedrag ligt, u geen belasting hoeft te betalen over uw cryptovaluta.


Wat valt er onder uw totale vermogen?


Vermogen is alles wat je bezit en wat je schulden zijn. Hieronder vallen:

• Betaal- en spaarrekeningen

• Contant geld

• Effecten zoals aandelen, obligaties en cryptovaluta

• Vakantiewoningen

• Onroerend goed dat je verhuurt

• Geld dat je uitgeleend hebt

• Je aandeel in het vermogen van de Vereniging van Eigenaren (VvE)

• Schulden die je hebt

• Het saldo van je creditcard

• Persoonlijke leningen


Eigen huis en roerende goederen zoals auto, kunst, caravan of inboedel, schulden of vorderingen van de inkomstenbelasting op de Belastingdienst, vallen hier niet onder.

Dit betekent dat alles wat je bezit, zoals je bankrekeningen, crypto's, investeringen, vakantiehuisjes, geld dat je uitgeleend hebt, aandeel in vermogen van VvE, schulden die je hebt, creditcard saldo, persoonlijke leningen, meetelt voor de bepaling van het vermogen. Maar dingen zoals je eigen huis, auto, kunst, caravan of inboedel, niet.


Peildatum


De peildatum is een belangrijk aspect in de berekening van de belasting over vermogen. De Belastingdienst hanteert een peildatum van 1 januari van een bepaald jaar. Dit betekent dat het vermogen dat je bezit op 1 januari van dat jaar wordt meegenomen in de berekening van de vermogensrendementsheffing.


Dit kan betekenen dat als je bijvoorbeeld in december een groot bedrag ontvangt, je hierover belasting moet betalen, zelfs als je dit bedrag op 3 januari weer uitgeeft. Dit is omdat de Belastingdienst uitgaat van de waarde op 1 januari van het belastingjaar. Dus, voor de aangifte over 2022 ga je uit van de waarde op 1 januari 2022.


Het is daarom belangrijk om de waarde van uw vermogen goed in de gaten te houden en eventuele inkomsten of uitgaven in verband met vermogen goed te documenteren en bij te houden. Het is aan te raden professioneel advies in te winnen bij het bepalen van uw vermogen en bij het invullen van de belastingaangifte, omdat dit een complex onderwerp is en het niet eenvoudig is om de waarde van uw vermogen te bepalen.


Heffingsvrij vermogen


Er zijn twee belangrijke aspecten waarmee je rekening moet houden bij de berekening van de belasting over vermogen: de vrijstelling en de schuldendrempel.

De vrijstelling, ook wel het heffingsvrije vermogen genoemd, is een bedrag waaronder je geen belasting hoeft te betalen over je vermogen. In 2022 is dit € 50.650 (voor fiscale partners is dit € 101.300) en in 2023 is dit € 57.000 (voor partners € 114.000) .


Tabel heffingsvrij vermogen

Jaar Heffingsvrij vermogen

zonder fiscale partner

met fiscale partner

​2023

€ 57.000

€ 114.000

2022

€ 50.650

€ 101.300

2021

€ 50.000

€ 100.000


Extra vijstelling groen sparen/beleggen.

Er is ook een extra vrijstelling voor groene spaar- en beleggingsproducten die in 2022 € 61.215 bedraagt en in 2023 € 65.072. Als je een partner hebt, mag je de vrijstelling verdubbelen en zul je dus geen belasting betalen als jouw vermogen onder het bovenstaande bedrag ligt.


De schulden drempel

De schuldendrempel is het bedrag waarboven de schulden niet meetellen voor de berekening van de vermogensrendementsheffing. De schuldendrempel is in 2022 €3.200 (voor fiscale partners €6.400). Alle schulden boven deze drempel tellen niet mee in de berekening van de vermogensrendementsheffing.


Belastingaangifte 2023

Voor de belastingaangifte 2023 is alleen de nieuwe rekenmethode zoals hierboven beschreven is dan van toepassing. Wel zijn er nog wat wijzigingen.

• Tarief gaat van 31% naar 32%.

• Contant geld valt onder spaarrekeningen in plaats van beleggingen. Hierdoor betaal je er minder belasting over.

• De vrijstelling is €57.000 en voor partners €114.000.


Samenvatting Als eigenaar van cryptovaluta, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving van de Belastingdienst in Nederland. U bent verplicht om uw cryptovaluta op te geven in uw belastingaangifte, ongeacht of u hierover winst maakt of niet. Echter, er is een vrijstelling genaamd heffingsvrij vermogen, waardoor u geen belasting hoeft te betalen over uw vermogen als deze onder een bepaald bedrag ligt. In 2022 is dit €50.650 en in 2023 is dit €57.000. Dit geldt voor alleenstaande en voor fiscale partners is dit het dubbele bedrag. Het is aan te raden om regelmatig uw vermogen te controleren, inclusief uw cryptovaluta bezit, om ervoor te zorgen dat u binnen de vrijstelling blijft en geen belasting hoeft te betalen. Het is ook aan te raden professioneel advies in te winnen bij het bepalen van uw vermogen en bij het invullen van de belastingaangifte. voor de meest actuele informatie kunt u kijken op www.belastingdienst.nl en/of www.consumentenbond.nlComentarios


bottom of page